நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சேர்க்கை
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சேர்க்கை
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சேர்க்கை

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சேர்க்கை

வழக்கமான விலை ₹ 755
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

லாஸ்ட் ஃபாரஸ்டின் இயற்கையான தயாரிப்புகளின் கலவையுடன் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், உங்கள் உடலை எச்சரிக்கையாகவும், நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாகவும் வைத்திருக்க கையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை! இந்த சேர்க்கை கொண்டுள்ளது:

- மஞ்சள் தூள் (100 கிராம்)
- சூரியகாந்தி விதைகள் (100 கிராம்)
- ஏலக்காய் தேன் (250 கிராம்)
- நீலகிரி தேன் (250 கிராம்)