சாலட் கிண்ணம்
சாலட் கிண்ணம்

சாலட் கிண்ணம்

வழக்கமான விலை ₹ 1,790
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆரோவில்லில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்களால் நெறிமுறைப்படி பெறப்பட்ட அகாசியா மரங்களிலிருந்து கைவினைப்பொருளாக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கிண்ணம் சாலடுகள் மற்றும் பிற உணவுகளை வழங்குவதற்கு ஏற்றது!

இந்த தயாரிப்புகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் பாதுகாப்பானது, உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு தனித்துவமான பாணியை அளிக்கிறது.

பரிமாணங்கள்
நீளம்: 18 – 20 செமீ / உயரம்: 6.5 – 7 செ.மீ
எடை: 475 கிராம்