தோடா ஸ்லிங் பை
தோடா ஸ்லிங் பை
தோடா ஸ்லிங் பை

தோடா ஸ்லிங் பை

வழக்கமான விலை ₹ 990
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

உண்மையான தோடா எம்பிராய்டரியுடன் கூடிய ஸ்டைலான ஸ்லிங் பேக்.

உண்மையான தயாரிப்பின் வடிவம் படத்தில் இருந்து வேறுபடலாம். எந்த மாதிரியும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுவதில்லை, ஒவ்வொரு தயாரிப்பையும் தனித்துவமாகவும் தனித்துவமாகவும் ஆக்குகிறது!

பரிமாணங்கள்:
நீளம் - 19cm, உயரம் - 2cm, அகலம் - 20cm