ஸ்பேட்டூலா
ஸ்பேட்டூலா

ஸ்பேட்டூலா

வழக்கமான விலை ₹ 225
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆரோவில்லில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்களால் நெறிமுறையில் பெறப்பட்ட அகாசியா மரங்களிலிருந்து கைவினைப்பொருளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த பல்நோக்கு ஸ்பேட்டூலா நிச்சயமாக உங்கள் சமையலறையில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று!

இந்த தயாரிப்புகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் பாதுகாப்பானது, உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு தனித்துவமான பாணியை அளிக்கிறது.

பரிமாணங்கள்
நீளம்: 26 செமீ / எடை: 35 கிராம்