தோடா எம்பிராய்டரி கோஸ்டர் (4 தொகுப்பு)
தோடா எம்பிராய்டரி கோஸ்டர் (4 தொகுப்பு)

தோடா எம்பிராய்டரி கோஸ்டர் (4 தொகுப்பு)

வழக்கமான விலை ₹ 1,350
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

நீலகிரியைச் சேர்ந்த தோடா சமூகத்தால் கை எம்ப்ராய்டரி செய்யப்பட்ட தேயிலை கோஸ்டர்கள்.

உண்மையான தயாரிப்பின் வடிவம் படத்தில் இருந்து வேறுபடலாம். எந்த மாதிரியும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுவதில்லை, ஒவ்வொரு தயாரிப்பையும் தனித்துவமாகவும் தனித்துவமாகவும் ஆக்குகிறது!

பரிமாணங்கள்:
நீளம் - 14x14 செ.மீ