தோடா சால்வை - ஒளி
தோடா சால்வை - ஒளி

தோடா சால்வை - ஒளி

வழக்கமான விலை ₹ 3,900
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

நீலகிரியைச் சேர்ந்த தோடா சமூகத்தினரால் செய்யப்பட்ட கை எம்ப்ராய்டரி சால்வை. உண்மையான தயாரிப்பில் உள்ள எம்பிராய்டரி படத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

உண்மையான தயாரிப்பின் வடிவம் படத்தில் இருந்து வேறுபடலாம். எந்த மாதிரியும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுவதில்லை, ஒவ்வொரு தயாரிப்பையும் தனித்துவமாகவும் தனித்துவமாகவும் ஆக்குகிறது!