தோடா சால்வை - கனமானது
தோடா சால்வை - கனமானது

தோடா சால்வை - கனமானது

வழக்கமான விலை ₹ 5,500
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

நீலகிரியைச் சேர்ந்த தோடா சமூகத்தினரால் செய்யப்பட்ட கை எம்ப்ராய்டரி சால்வை. சால்வையில் உள்ள எம்பிராய்டரி விரிவாகவும் விரிவாகவும் உள்ளது. உண்மையான தயாரிப்பில் உள்ள எம்பிராய்டரி படத்தைப் பொறுத்து மாறுபடலாம். குளிர் இரவுகளுக்கு சிறந்தது, அல்லது உங்கள் வீட்டிற்கு அலங்காரமாக.

உண்மையான தயாரிப்பின் வடிவம் படத்தில் இருந்து வேறுபடலாம். எந்த மாதிரியும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுவதில்லை, ஒவ்வொரு தயாரிப்பையும் தனித்துவமாகவும் தனித்துவமாகவும் ஆக்குகிறது!