வேலையில் கைகள்

கிருஷ்ணா, மென்மையான ராட்சதர், எப்போதும் மென்மையாக பேசக்கூடியவர், ஆனால் தங்க இதயம் கொண்டவர். அவரது தேன் வேட்டைக் குழுவிற்கு ஒரு நங்கூரம், அவரது மூச்சு முணுமுணுப்பு, சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரம்!
அவர் ஒரு சிறந்த தேனீ வளர்ப்பவராகவும் இருந்தார் - தேன் வேட்டையாடுபவருக்கும், உணவு தேடுபவருக்கும் ஒரு அரிய சாதனை.
பட்டு பருத்தி ஜின்னிங் செய்யும்போது, ​​அவர் ஒரு சிறிய அறையில் தன்னைப் பூட்டிக் கொண்டு மகிமைக்காக முணுமுணுப்பார். நம்மில் பலருக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன், அவர் நம் இதயங்களில் நீண்ட காலம் வாழ்வார்!

பழைய இடுகை புதிய இடுகை