சர்க்கரை ஸ்பூன்
சர்க்கரை ஸ்பூன்

சர்க்கரை ஸ்பூன்

வழக்கமான விலை ₹ 275
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஆரோவில்லில் உள்ள உள்ளூர் சமூகங்களால் நெறிமுறையில் பெறப்பட்ட அகாசியா மரங்களிலிருந்து முழுமையான கைவினைப்பொருளாக, சர்க்கரையை வழங்கும் இந்த கரண்டியால் தேநீர் அல்லது காபியை அருந்தி மகிழுங்கள்!

இந்த தயாரிப்புகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் பாதுகாப்பானது, உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு தனித்துவமான பாணியை அளிக்கிறது.

பரிமாணங்கள்
நீளம்: 13 செமீ / நீளம்: 3 செமீ / எடை: 15 கிராம்