Beeswax Food Wrap - Roll
Beeswax Food Wrap - Roll
Beeswax Food Wrap - Roll
Beeswax Food Wrap - Roll

Beeswax Food Wrap - Roll

வழக்கமான விலை ₹ 1,090
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Reduce plastic waste and protect your food with our Beeswax Food Wrap Roll. With a convenient 1.5 meter length, you can easily store food in an eco-friendly way. Say goodbye to aluminum foil and plastic wrap and hello to a sustainable solution!Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)